2006-12-11


Nordea har under året varit ett populärt mål för Internetbedragare

Nordea har under året varit ett populärt mål för Internetbedragare. Genom att skicka ut mail till slumpvis utvalda personer hoppas bedragarna på att komma åt inloggningsuppgifter från bankens kunder. Under de senaste dagarna har dåligt stavade mail kommit till ett flertal personer. Om någon blivit lurad och fyllt i sina inloggningsuppgifter är inte känt.