2013-12-06


Nerblåsta skyltar på Limhamnsvägen

Nerblåsta skyltar på Limhamnsvägen i höjd med Vaktgatan vid 23-tiden