2008-03-21


Nationalsocialistisk front i Vellinge vid 14-tiden

Ett 15-tal medlemmar av Nationalsocialistisk front marscherade mot torget i Vellinge för att enligt polisen avbryta mötet där bland annat representanter för miljöpartiet och folkpartiet talade. Polisen stoppade NSF-demonstranterna och de fick under ca 30 minuter stå bakom centret och demonstrera. Efter detta upplöste de själva sin demonstration och de 15 deltagarna gick lugnt tillbaka till sina bilar. En hel del poliser hade samlats i Vellinge eftersom polisen befarade att bråk kunde uppstå om de olika demonstrationerna skulle komma för nära varandra.