2017-02-08


Nämndmöte i Lund där nedläggning av pedagogisk omsorg

Nämndmöte i Lund där nedläggning av pedagogisk omsorg (dagmammor) står på dagordningen. Även allmänheten var välkommen till dagens möte.