2003-03-14


Några elaka barn hade satt fyr på buskarna mellan Ringvägen och Rammelsväg vid 1630 tiden i dag

Några elaka barn hade satt fyr på buskarna mellan Ringvägen och Rammelsväg vid 1630 tiden i dag. Brandkåren var ute på en annan brand och kunde släcka branden innan den spred sig i de torra buskarna.