2022-09-09


Morgan Johansson kom till debatt för att försvara Socialdemokraternas politik på Rosengård

Valdebatt med politiker både lokalt och riksnivå på Oud Huset i Malmö. Morgan Johansson kom till denna debatt för att försvara Socialdemokraternas politik.