2014-02-27


Mödosamt eftersläckningsarbete i Tjustorp

Mödosamt eftersläckningsarbete i Tjustorps industriområde efter storbranden. 38 000 tusen ton socker har skadats eller brunnit upp. Enligt uppgift skall värdet på det skadade/brunna sockret uppgå till 100 miljoner kronor. Värdet på verkstäder bilar och mattlagret vet man inte i nuläget. Under dagen höll brandopersonal på att skydda resterande sockerlager med vattenkanoner. En pump bil höll på eftermiddagen på att ta hand om mängder av släckvatten som häll på att rinna ut i brunnarna på området. Vad som orsakat storbranden är i nuläget oklart.