2013-10-17


Mindre trafikolycka på Carl Gustavs väg

Trafikolycka mellan fotgängare eller cyklist på Carl Gustavs väg i höjd med SOS vid 21-tiden. Enligt uppgift fick en person föras den korta biten till sjukhuset.