2022-10-11


Mindre trafikolycka mellan två bilar på Amiralsgatan i höjd med St. Knuts torg

Mindre trafikolycka mellan två bilar på Amiralsgatan i höjd med St. Knuts torg vid 22-tiden. Två ambulanser kallades till platsen men i inledningsskedet verkade inga personer behöva åka ambulans till sjukhus. Polis kom till platsen för att utreda olyckan.