2024-01-15


Mindre brand i lägenhet på Bellevuevägen

Mindre brand i lägenhet på Bellevuevägen vid 19.23 i kväll. Brandpersonal kontrollerade i lägenheten och luftade ut rök från lägenhet och trapphus innan man återgick. Vad som orsakat branden/röken är i nuläget oklart.