2018-11-29


Mindre brand i kök på Delsjögatan

Mindre brand i kök på Delsjögatan vid 13.55. När rökdykarna kom upp i den aktuella lägenheten kunde man snabbt konstatera att branden var släckt av de boende i lägenheten. Efter lite rökutvädring kunde brandstyrkan återgå.