2013-04-20


Många väntade på Justin Biebers i Köpenhamn

Många yngre fans väntade tålmodigt Justin Biebers konsert i Parken Köpenhamn.