2013-06-23


Månen syntes tydligt under kvällen

Månen syntes tydligt under kvällen och natten. Vid 01.30-tiden kommer den att vara närmast jorden under 2013. Månen kommer att vara så nära som 355 000 kilometer.