2014-06-16


Man kom till sjukhuset med skottskada i natt

En yngling med en skottskada kom strax efter 02 i natt in till akuten på SUS i Malmö med en bil. Den skjutne ynglingen hade med sig en kompis och för polisen uppgav de att skjutningen skett på Hyllievångsvägen vid Norrbäcksgatan på Kroksbäck. Polisen sände ut patruller för kontroll vid Norrbäcksgatan men man hittade inga tecken på skottlossning vid den plats ynglingarna uppgett att skjutningen skett. Under natten behandlades den skjutne ynglingen på sjukhuset för sin skottskada som inte uppgavs vara livshotande. Polisen förhörde både den skottskadade och hans kompis om händelsen på sjukhuset. Båda två ynglingarna är kända av polisen sedan tidigare.