2002-03-26


Man fastklämd med vagn inne i en hiss på Österportsgatan i Malmö vid 1530

Man fastklämd med vagn inne i en hiss på Österportsgatan i Malmö vid 1530