2002-06-04


Malmös trafikpoliser stoppade för första gången gatu racen i Malmös-hamnområde detta genom att vända alla bilar och motorcyklar som inte hade ärende till hamnen

Malmös trafikpoliser stoppade för första gången gatu racen i Malmös-hamnområde detta genom att vända alla bilar och motorcyklar som inte hade ärende till hamnen.