2016-08-18


Malmös psykakut klarade ej sin patient

Flertalet polispatruller larmades vid 18-tiden till psykakuten i Malmö för att ta hand om en utåtagerande patient. Utanför entrén till psykakuten nödgades en polispatrull lägga ner den skrikande patienten som inte personalen kunde hantera. Den uppenbart sjuka patienten omhändertogs av polisen och transporterades till polisstationen. I nuläget är det oklart om patienten är misstänkt för någon form av brott. Det är långt ifrån första gången personalen på Malmös psykakut larmar polisen om utåtagerande patienter. Malmös psykiatri har uppenbarligen inte tillräckligt med personal med rätt erfarenhet för att ta hand om utåtagerande patienter. När problem uppstår väljer psykiatrin i stället att larma polisen för att ta hand om de sjuka patienterna. Om detta förfarande är förenligt med hälso- och sjukvårdens lagstiftning är oklart.