2002-01-15


Malmös brandmän sura och arga över att kommunen tagit bort deras stjärna i nderas vapen / Tecken

Malmös brandmän sura och arga över att kommunen tagit bort deras stjärna i nderas vapen / Tecken