2021-09-01


Malmö satsar på P-hus i trä trots brandrisken

Kommunen bygger ett parkeringshus för 600 bilar i trä vid Sege Park i Malmö. Parkeringshuset väntas stå klart under våren 2022. Enligt uppgift kommer parkeringshuset att bli ca 30 procent dyrare än om man byggt det med betong. Kommunen uppger att man med träbyggnationen sparar en hel del koldioxidutsläpp. Men vad inte kommunen är så gärna berättar är att trämaterialet på ca 5 000 kubikmeter kommer från Österrike och transporteras med båt och lastbilar som även de släpper ut en hel del koldioxid. En annan aspekt är att konstruktionen kommer att vara känslig för brand. Om inte P-huset utrustas med sprinklersystem och brandskyddsskivor är det tveksamt om det klarar en bilbrand.