2020-04-20


Likkistor skadade vid skolbrand på Sankt Lars väg i Lun

Brandkåren i Lund Löddeköpinge Malmö och Burlöv larmades vid 00.30-tiden till en brand bakom en skolbyggnad på Sankt Lars väg I Lund. När brandstyrkan från Lund kom fram till platsen brann det ordentligt i någon form av sopförråd på baksidan av byggnaden. Branden hade spritt sig upp i ett ventilationsschakt och brandpersonal med en maskinstege släckte och rev ner ventilationsschaktet. Annan brandpersonal släckte den utvändiga branden med slangledningar. När ytterligare resurser kom till platsen skickades rökdykare in i källaren som inhyste ett förråd för begravningsbyrån Fonus. Rökdykare tog sig även i i skolan för att efter släcka och ventilera ut brandrök. Vid 02-tiden var det mesta av branden släkt men rök fans fortfarande kvar i både källaren och skolans lokaler. Vad som orsakat nattens brand är oklart men för ett års tid sedan brann en bil på samma ställe. https://www.pppress.se/nyhet/anlagd-brand-vid-skola-pa-st-lars-vag-i-lund/