2002-03-18


Länspolismästare Hans Wranghult blev hårt pressad av medierna under dagen

Länspolismästare Hans Wranghult blev hårt pressad av medierna under dagen