2008-04-22


Långa köer efter trafikolycka på E6-an

Långa köer efter trafikolycka och vägarbete på E6-an i höjd med Västra Klagstorp vid 18-tiden.