2014-06-25


Läckande besprutningssläp i Vellinge

Räddningstjänsten i Vellinge larmades vid 23-tiden till en gård väster om Vellinge där bekämpningsmedel från en spruttank hade läckt ut på en åker. När räddningsstyrkan från Vellingestationen kom fram hade ca 200 liter läckt ut på åkern och efter en stund kunde brandpersonal och lantbrukaren tätat läckan. I besprutningssläpet var det fortfarande ca 2 ton bekämpningsmedel kvar och ett annat besprutningssläp rekvirerades till platsen för överpumpning. Bekämpningsmedlet som läckt ut på åkern i en stor pöl kommer sannolikt att försöka sugas upp med en slamsugningsbil. En trasig dragandordning på besprutningssläpet orsakade haveriet och den påföljande läckan.