2022-01-23


Läcka av farlig vätska stängde isbanan i Folkets park

Isbanan i Folkets park stängdes under efter trolig läcka av glykol. Glykol är livsfarligt för djur som tycker om den söta lukten och smaken. Bara en mycket liten mängd glykol kan göra så en hund avlider. I nuläget verkar inte läckan kunna tätas under helgen. Enligt uppgift är det inte första gången isbanan drabbas av en läcka.