2002-08-18


Kustbevakningen och Malmö brandkår sanerade utspilld dieselolja vid f

Kustbevakningen och Malmö brandkår sanerade utspilld dieselolja vid f.d. Dragörfärjan på Ön i Limhamn. Brandkåren funderade på att lägga ut oljelänser men kustbevakningen rådde dem att spruta ut lite diskmedel i stället vilket minskar ytspänningen och dieseloljan löses upp ett par vändor med både kustbevakningsbåten och privatpersoner tilsammans med brandmännen räckte för att minska skadeverkningarna av dieselutsläppet i hamnbassängen. I hamnbassängen brukar några svanar med svanungar hålla till men de höll sig på avstånd, troligen kände de den starka lukten av dieseloljan som från början flöt på vattenytan. Enligt personalen på kustbevakningen rörde det sig om ett mindre utsläpp, troligen några liter. AV Patrick Persson