2006-10-01


Kraftig svårsläckt källarbrand på Docentgatan i Malmö sysselsatte brandkåren i flera timmar

Kraftig svårsläckt källarbrand på Docentgatan i Malmö sysselsatte brandkåren i flera timmar. Först fick räddningsstyrkan uppgift om att det kunde finnas personer innestängda i den rökfyllda källaren. Flertalet rökdykare sattes in för genomsökning utan att finna någon person instängd. Sedan fick andra rökdykare sättas in för att vädra ut minst sex trapphus som rökfyllts av källarbranden. Andra brandmän släckte utifrån gården vad de kunde. Branden misstänks vara anlagd och startade vid 19.50-tiden. Hur många lägenheter som blivit skadade av brandröken är för närvarande okänt.