2022-05-09


Kraftig svårsläckt bilbrand på Cronquist gata i höjd med barnsjukhuset

Kraftig svårsläckt bilbrand på Cronquist gata i höjd med barnsjukhuset. Brandkår och polis larmades vid 02.54 i natt till en bilbrand på en parkeringsplats vid barnsjukhuset på Cronquist gata. När brandstyrkan kom fram var en bil helt övertänd. Rökdykare med både pulversläckare och slangledning kunde släcka branden på ca 15 minuter. Den brinnande bilen tank sprack under släckningsarbetet och bensin rann ut och antändes på parkeringen. Men brandpersonalen kunde bemästra bensinbranden innan den spred sig till andra bilar. I nuläget är det oklart hur bilbranden startat.