2011-02-17


Kraftig soteld i villa på Poppelgatan

Brandkåren larmades vid 19.30-tiden till en villabrand på Poppelgatan i Malmö. När brandpersonalen från Jägersrostationen anlände rök det från taket intill skorstenen på villan. Rökdykare sattes in invändigt och ett höjdfordon undersökte skorstenen utifrån. Efter en stund konstaterades att det var någon form av stopp i skorstenen och att branden eventuellt spridit sig till en mellanvägg. Ytterligare ett höjdfordon rekvirerades och en sotare kallades till platsen. Sotaren fick åka upp i höjdfordonet och rensa rökgången och rökdykare tog bort en kamin på insidan. Först vid 21.30-tiden var faran över och räddningsinsatsen kunde avslutas. Enligt uppgift hade villaägaren fått ett föreläggande på eldstaden, som inte hade godkänts vid besiktningen.