2023-02-04


Kraftig garagebrand på Sörbäcksgatan Kroksbäck

Flera bilar skadades vid en kraftig garagebrand på Sörbäcksgatan Kroksbäck i natt vid 00.03 i natt. När första brandstyrkan från Hylliestationen kom fram bolmade svart brandrök ut från portarna till det underjordiska garaget. Rökdykare sattes in för att lokalisera de brinnande bilarna och efter några minuter hade rökdykarna hittat två brinnande bilar nere i garaget. Släckning påbörjades av rökdykarna och efter en stund avlöstes de av andra rökdykare som fortsatte släckningsarbetet. Vid 00.40-tiden var det oklart om ytterligare bilar brann i garaget. Tät rök låg vid 00.50-tiden över Sörbäcksgatan. Hur många bilar i garaget som skadats av rök och söt är i nuläget oklart. Under gårdagen brann två parkerade bilar på Hyllevångsvägen vid Sörbäcksgatan. Dagens garagebrand har någon bäring på gårdagens anlagda bilbränder är oklart. Brandpersonal kommer att vara kvar och jobba på platsen ett antal timmar. Polis hade spärrat av infarten till Sörbäcksgatan för att underlätta brandkårens arbete.