2003-01-16


Kraftig brand i uterum och mellantak på Odonvidegatan Malmö

Kraftig brand i uterum och mellantak på Odonvidegatan Malmö. Branden i radhuset startade vid 1450 tiden i dag. Branden spred sig från uterummet vidare upp i mellantaks konstruktion. Brandkåren var tvungen att såga hål i hala taket för att komma åt att släcka den besvärliga branden. Brandmännen sågade för säkerhets skuld hål i den närmaste grannens tak för att försäkra sig om att branden inte hade spridigt sig genom eller över brandmuren som finnes mellan radhusen. Radhuset som drabbades av branden har både rök och vattenskador. I nuläget är brandorsaken inte känd men ett bra antagande är någon sorts värmare som antänt uterummet. AV Patrick Persson