2020-05-19


Kraftig brand i Samhalls anläggning på Höjdrodergatan i Malmö

Kraftig brand i Samhalls anläggning på Höjdrodergatan i Malmö vid 22.10-tiden. Väktare på rondering upptäckte branden och larmade brandkåren. När första brandstyrkan kom fram brann det igenom taket på en tvåvånings industribyggnad. Rökdykare sattes in för både in och utvändig släckning. En maskinstege restes mot byggnaden och efter en stund bekämpades tak branden från rökdykare i maskinstegen korg. Vid 22.50-tiden hade rökdykarna inne i byggnaden lyckats att släcka ner det mesta av branden. En hel del nyare elfordon stod parkerade utanför fastigheten som brann. Men nycklarna fans kvar i den brinnande fastigheten så det blev svårt att flytta bilarna. Sidan om lager delen av byggnaden fan kontor som fylldes av brandrök. Under kvällen kommer brandpersonal att efter släcka och vädra ut brandrök från byggnaden. Vad som orsakat branden är i nuläget oklart.