2021-04-04


Kraftig brand i mindre lastbil på Koralgatan vid badet

Brand i mindre lastbil på Koralgatan vid badet i kväll 23.32. Branden kunde släckas på ca 20 minuter av rökdykare med pulver och slangledningar.