2016-06-02


Kontroll av fordon på Husie Kyrkoväg

Flertalet polispatruller deltog vid 21-tiden i en kontroll av personer och fordon vid militärens gamla övningsområde vid Husie Kyrkoväg. En bil som kom inifrån en nerlagd skjutbana kontrollerades av polispatruller strax efter 21-tiden. Vad som föranlett poliskontrollen är i nuläget oklart.