2024-03-14


Kommunfullmäktige i Lomma röstade för en folkomröstning

Kommunfullmäktige i Lomma röstade för en folkomröstning om den nya gymnasieskolan som byggs samman med kommunhuset i Lomma.