2013-12-06


Klaffbron stängd på grund av vattenskada

Personal från kommunen försökte under kvällen att länspumpa maskineriet till Klaffbron vid gamla Kockums. Men nytt vatten kom hela tiden i i maskineriet. Innan på dagen hade dyr utrustning dränkts i vattenmassorna. Vid 22-tiden hade personalen lyckats att pumpa ut det mesta av vattnet från maskinrummet. Sannolikt kommer man inte att kunna öppna klaffbrom på någon vecka då maskineriet behöver ses över ordentligt och eventuella elmotorer behöver bytas. Detta kan innebära förseningar i leveranserna för vidkraftverkstillverkaren som är beroende av fartygsleveranser.