2008-03-08


Katt i träd vid Pildammsskolan

En katt sitter uppe i ett träd på Pildammsskolan. Katten sitter ca 8 meter upp i trädet och verkar inte i nuläget att våga/vilja ta sig ne