2002-07-05


Känd 19åring knivskuren på Hylliekyrkoväg 63 i Limhamn vid 20 tiden i dag

Känd 19åring knivskuren på Hylliekyrkoväg 63 i Limhamn vid 20 tiden i dag