2022-03-03


Inre Ringvägen södergående vid Rosengård stängdes under kvällen flera timmar för filminspelning

Inre Ringvägen södergående vid Rosengård stängdes under kvällen flera timmar för inspelning av Tunna Blå Linjen.