2020-04-08


Ingen styrka från Burlöv rycket ut vid olycka i Burlöv

Vid trafikolyckan på Kronetorpsvägen kom ingen brandpersonal från Burlövsstationen till platsen. I stället kom en styrka från Jägersrostationen och ett befäl från Lundastationen. Varför inga av Burlövsbrandmän kom är i nuläget oklart. Tidigare har Räddningstjänsten Syd som driver räddningstjänsten i Burlöv haft problem att få deltidspersonal. Under dagtid bermannas Burlövsstationen med personal från Räddningstjänsten Syd. Det visade sig att anledningen till att Burlövsstyrkan inte kom till larmet var att de var på övning.