2021-05-17


Hydraulolja läckte från lastbil på Fredagsgatan

Brandkåren från Hylliestationen vid 20.50-tiden till ett utsläpp av hydraul olja på Fredagsgatan Rosenvång i Malmö. När brandstyrkan kom fram hade redan flera personer från lastbilsfirman begränsat utsläppet med saneringsmedel. Ca 10 liter hydraulolja hade läckt ut på gatan när en hydraulslang brustit på lastbilen. Brandpersonalen lade på ytterligare någon säck med saneringsmedel innan man lämnade platsen.