2023-03-01


Hur ska Malmös mångfald bevaras när staden växer?

Hur ska Malmös mångfald bevaras när staden växer? Enligt Fredrik Gertten skulle expropriering av fastighetsbeståndet från bland annat Heimstaden och Skanska vara en idé.

– Detta har nyligen staden Berlin röstat för, säger han under samtalet.