2008-08-05


Högvatten i Limhamns fiskehamn

Högt vatten i Limhamns fiskehamn efter de att vattnet från Öresund tryckts in i hamnarna vid 02-tiden var det bra 40 centimeter till kajkanten på vissa ställen.