2008-03-01


Högt vattenstånd i Limhamns fiskehamnar

Högt vattenstånd i Limhamns fiskehamnar på grund av blåsten. Båtarna är förtöjda på ett speciellt sätt så att de inte skall bli hängande i förtöjningarna när vattnet sjunker undan.