2023-05-13


Hela byggvaruhus-byggnaden blev vid midnatt övertänd

Under kvällen blossade branden i byggvaruhuset upp ordentligt. Vid midnatt var hela byggnaden övertänd och brandpersonalen inriktade sitt arbete på att hindra att branden spred sig till andra byggnader. Sannolikt har branden spritt sig upp i byggnadens takkonstruktion och sedan ner till det som lagrades i byggnaden. Brandpersonalen hade vid 21-tiden dämpat branden och mest ljus rök kom från branden. Men en stund senare mörknade röken och branden fick ordentligt fäste i den stora byggnaden. Vid 02-tiden brann det fortfarande med öppna lågor och brandpersonal med höjdfordon försökte dämpa branden. Sallerupsvägen kommer att vara avstängd hela natten och morgonen på grund av branden. Boende i närområdet ombads stänga fönster och dörrar för att inte få in rök i sina lägenheter och villor.