2002-07-13


Haldelföreningen i Lövestad satte upp flera skyltar på husen i centrala Lövestad

Haldelföreningen i Lövestad satte upp flera skyltar på husen i centrala Lövestad.