2019-09-12


Go-cart orakade garagebrand på Harrievägen i Kävlinge

Brandkåren i Kävlinge och Lund larmades vid 00.30-tiden till en garage brand på Harrievägen i utkanten av Kävlinge. De personer som befunnit sig i villan hade tagit sig ut och mötte upp brandpersonalen. När första brandstyrkan från Kävlingestationen kom fram brann det i ett överbyggt garage tillhörande en större villa. Rökdykare tog sig in i garaget och kunde släcka ner brand ibland annat en go-cart. När fler styrkor kom fram skickades rökdykare in i garaget för vidare släckning och kontroll. Annan brandpersonal övertrycksventilerade villan så man på så sätt skulle hindra rök från garaget att komma in i villan. På platsen kunde man konstatera att en go-cart med litiumbatteri stått på laddning och sannolikt orsakat garagebranden. Inga personer skadades och ingen rök tog sig in i villan men garaget fick skador av värme och sot.