2019-09-10


Gångtunnel i Åkarp vattenfylldes vid skyfallen

Brandkåren i Malmö och Burlöv larmades vid 19-tiden till tunneln vid stationen under järnvägen i Åkarp. Tunneln hade vattenfyllts och inga resenärer kunde ta sig under järnvägen. Brandpersonal med en motorspruta startade arbetet med att pumpa ut vattenmassorna. Troligen kommer detta att ta hela natten så först i morgon väntas tunneln att åter gå att använda.