2024-02-14


Fotgängare påkörd på Tessins väg

Fotgängare påkörd på Tessins väg vid 21-tiden. Ambulans och polis kallades till platsen. Fotgängaren undersöktes i ambulansen.