2019-02-10


Fotgängare påkörd av bilist på Limhamnsvägen i Limhamn

En fotgängare blev vid 17.38 påkörd på Limhamnsvägen i höjd med Idrottsgatan i Limhamn. Den påkörda fotgängaren slungades i gatan och skadades i benen. Flertalet personer varav en läkare skyndade till fotgängarens undsättning i väntan på ambulans. Först framme var brandpersonal från Hylliestationen som tog om hand den skadade i väntan på ambulans. När ambulansen kom fram hjälpte brandpersonalen ambulanspersonalen att lasta den skadade på en bår. Polisen förhörde bilföraren som stannade kvar vid olycksplatsen. I nuläget är det oklart vilka skador fotgängaren ådrog sig vid olyckan.