2016-05-18


Förmodad handgranatsattack mot Malmövilla

Polisen larmades vid 03.30-tiden till en explosion vid en villa på Fosie Kyrkoväg i Malmö. När polispatrullen kom fram såg man tydliga spår efter en explosion. På gatan utanför hade bilar skadats av splitter. I villan befann sig personer som klarade sig undan oskadda. Polisen spärrade av flera hundra meter runt den aktuella villan och rekvirerade bombtekniker till platsen. Vid 04.30-tiden kom bombteknikerna och undersökte platsen. Efter ca 30 minuter kunde bombteknikerna konstatera att inga ytterligare sprängladdningar fans kvar på platsen och avspärrningarna minskades. Enligt polisens yttre befäl kommer nu de vanliga polisteknikerna att kalls till platsen för att säkra bevis på platsen. Vilken typ av bomb som använts vid dådet vill polisen inte gå in på i nuläget. Men skadorna på villan och bilarna på gatan tyder på att det kan handla om någon form av handgranat.